Mi?rcoles, 04 de marzo de 2009

Bien pues aki les dejo los codigos de un reloj digital en microcode (pic basic)

espero q les sea util...TRISA=%10000
TRISB=%11110000
'PORTB=0


symbol minn=porta.4
SYMBOL hora=PORTB.7

i VAR word
j var word
k var word
l var word
m var word
n var word

inicio:
             
i=0
j=0
k=0
l=0
m=0

while (i<3)
   while (j<10)
      while (k<7)
         while (l<10)
            while (m<20)  '2790
              PORTA.0=1
              PORTA.1=0
              PORTA.2=0
              PORTA.3=0
              if (l=0) then
              PORTB=%0000
              endif
              if (l=1) then
              PortB=%0001
              endif
              if (l=2) then
              PortB=%0010
              endif
              if (l=3) then
              PortB=%0011
              endif
              if (l=4) then
              PortB=%0100
              endif
              if (l=5) then
              PortB=%0101
              endif
              if (l=6) then
              PortB=%0111
              endif
              if (l=7) then
              PortB=%0110
              endif
              if (l=8) then
              PortB=%1000
              endif
              if (l=9) then
              PortB=%1001
              endif
             
              pause 5
              PORTA.0=0
              PORTA.1=0
              PORTA.2=1
              PORTA.3=0
              if (k=0) then
              PORTB=%0000
              endif
              if (k=1) then
              PortB=%0001
              endif
              if (k=2) then
              PortB=%0010
              endif
              if (k=3) then
              PortB=%0011
              endif
              if (k=4) then
              PortB=%0100
              endif
              if (k=5) then
              PortB=%0101
              endif
              if (k=6) then
              PortB=%0111
              endif
              if (k=7) then
              PortB=%0110
              endif
              if (k=8) then
              PortB=%1000
              endif
              if (k=9) then
              PortB=%1001
              endif
               
              pause 5
              PORTA.0=0
              PORTA.1=1
              PORTA.2=0
              PORTA.3=0
              if (j=0) then
              PORTB=%0000
              endif
              if (j=1) then
              PortB=%0001
              endif
              if (j=2) then
              PortB=%0010
              endif
              if (j=3) then
              PortB=%0011
              endif
              if (j=4) then
              PortB=%0100
              endif
              if (j=5) then
              PortB=%0101
              endif
              if (j=6) then
              PortB=%0111
              endif
              if (j=7) then
              PortB=%0110
              endif
              if (j=8) then
              PortB=%1000
              endif
              if (j=9) then
              PortB=%1001
              endif
             
              pause 5
              PORTA.0=0
              PORTA.1=0
              PORTA.2=0
              PORTA.3=1
              if (i=0) then
              PORTB=%0000
              endif 
              if (i=1) then
              PortB=%0001
              endif
              if (i=2) then
              PortB=%0010
              endif
              if (i=3) then
              PortB=%0011
              endif
              if (i=4) then
              PortB=%0100
              endif
              if (i=5) then
              PortB=%0101
              endif
              if (i=6) then
              PortB=%0111
              endif
              if (i=7) then
              PortB=%0110
              endif
              if (i=8) then
              PortB=%1000
              endif
              if (i=9) then
              PortB=%1001
              endif
                
              pause 5
              if (minn==1) then
              M = M + 1
              WEND
              M = 0
              L = L + 1
               WEND
                L = 0
               K = K + 1
               WEND
              K = 0
              J = J + 1
              WEND
              J = 0
              I = I + 1
              goto sigue
              endif                    
              M = M + 1
             
              WEND
              M = 0
         L = L + 1
         WEND
         L = 0
      K = K + 1
      WEND
      K = 0
      J = J + 1
   WEND
   J = 0
I = I + 1
WEND
'I = 0
sigue:
GOTO INICIO
END

'arreglo:    
'M = M + 2
'WEND
'M = 0
'L = L + 1
'WEND
'L = 0
'K = K + 1
'WEND
'K = 0
'J = J + 1
'WEND
'J = 0
'I = I + 1 
'goto sigue
creado por alumnos de la universidad nacional de trujillo UNT, ING. MECATRONICA


Tags: RELOJ, DISPLAYS, PIC16F84A

Publicado por xr1ch4rdx @ 3:08
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios